Στο “σήμερα… χθες” παρουσιάζουμε γεγονότα που έγιναν στο πέρασμα του χρόνου για τα οποία, είτε υπάρχουν αφορμές και σήμερα είτε για λόγους ιστορικούς . Τα ανασύρουμε λοιπόν στη μνήμη αξιοποιώντας αρχεία παλαιών χρόνων με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Με την ευκαιρία της πανδημίας και των μέτρων για τα σχολεία παρουσιάζουμε σήμερα, από το αρχείο του Μπάμπη Ζαννιά, δημοσίευμα στο οποίο αναφέρονται εγκαινιάσεις Σχολείων στη Βοιωτία.

Στον Ορχομενό θεμελιώθηκε το 6τάξιο Γυμνάσιο με την επισήμανση στο δημοσίευμα ότι είναι Σκριπούς και Πετρομαγούλας. Πρόκειται για το σχολείο που ήταν στην Πετρομαγούλα και λειτούργησε μέχρι τα σχολεία να εγκατασταθούν σε νέα κτήρια (δεκαετία ’80) στην περιοχή του γηπέδου της ΑΕΟ και του κλειστού γηπέδου “Ασώπιχος”.

Από το δημοσίευμα μαθαίνουμε ότι οι κάτοικοι θεωρώντας σημαντική την ανέγερση σχολείων για τη μόρφωση των παιδιών τους, είχαν ενεργό συμμετοχή.

Έτσι προσέφεραν τον όβολό τους, υλικά οικοδομής αλλά και προσωπική εργασία στην οικοδομή για την αποπεράτωσή της. Στη Χαιρώνεια δε, συγκέντρωσαν και 2.500 οκάδες βαμβάκι!

Επίσης μπορούμε να διαβάσουμε ποιοι παραβρέθηκαν και μίλησαν στις τελετές και σε ποιες άλλες περιοχές της Βοιωτίας αναγέρθηκαν σχολεία εκείνη την περίοδο.

Το δημοσίευμα είναι από την εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” και το κείμενο δημοσιεύτηκε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 1951.