Τροποποιήσεις στο ρυμοτομικό και κυκλοφοριακό της Λιβαδειάς

Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή του Δήμου Λιβαδειάς και θα ασχοληθεί με θέματα που άπτονται σε τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης μετά από σχετικές δικαστικές αποφάσεις, για πάρκινγκ και οδικές σημάνσεις.
Αναλυτικά τα θέματα είναι:

1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 51/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης , Λιάκου Νικολάου , Παφύλα Γεωργίου , Παφύλα Καλλιόπης , στο Ο.Τ. 287 (115) , στην πιν 22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας της Ευαγγελίας Γεραντώνη , στην οδό Κατσιώτου και Λαϊου , σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

3. Εισήγηση περί λήψης απόφασης – γνωμοδότησης για την έγκριση του Β1 Σταδίου της: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» (χωροταξική – πολεοδομική μελέτη).

4. Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Δαυλείας.

5. Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Σπυροπούλου.

6. Εξέταση της αριθ. 6/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου περί αλλαγής θέσης κάδων απορριμμάτων.

7. Εξέταση αιτήματος κ. Κόκκινου Παναγιώτη – κατοίκου Λιβαδειάς περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου.

8. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Ιδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων.

9. Περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως Καταστήματος Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων.

10. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

11. Εξέταση αιτήματος του κ. Μπελεσάκου Αναστασίου για χαρακτηρισμό χώρου.