Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, των οποίων η φυτική παραγωγή υπέστη ζημιές από ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ή ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ, στις 10 και 11 Ιουλίου 2019, ότι μπορούν να προσέλθουν στον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ της περιοχή τους για να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς:

1. ΧΑΛΑΖΙ από 10-07-2019 έως 25/07/2019
2. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ από 11-07-2019 έως 26/07/2019
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2019

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.