Ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου με τίτλο : «Συντήρηση – Βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας», του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € και ποσό σύμβασης 137.040,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή του χώρου κάτω από τις εξέδρες, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποδυτηρίων των αθλητών και WC, την κατασκευή ελαστικο-συνθετικού τάπητα, την κατασκευή χώρου δημιουργίας πίστας scate board από HPL, την αντικατάσταση του φωτισμού του γηπέδου με προβολείς τύπου LED, χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά ενώ θα τοποθετηθεί και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του γηπέδου όπως νέες μπασκέτες καθώς και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις εξέδρες