100 μέρες

20150110_164807-640x320…Να συμπληρώσουμε σε αυτά και το καπέλο που επιχείρησαν κάποιοι να μας φορέσουν, αγνοώντας (εσκεμμένα) το όφελος και το… ταμείο.

Και εξηγούμαστε.

Ποιος θα έχει όφελος από την αποκατάσταση του κλειστού;

Ποιος θα κόψει την κορδέλα; Φυσικά οι τοπικοί άρχοντες, οι εκλεγμένοι από όπου και αν προέρχονται την δεδομένη στιγμή και έτσι πρέπει.