Τέσσερις είναι οι οικισμοί-καταυλισμοί στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα από ένας οικισμός βρίσκεται στον Δήμο Λαμίας και Λοκρών ενώ στο Δήμο Στυλίδας υπάρχουν δύο.

Στο προηγούμενο αφιέρωμα παρουσιάσαμε του οικισμούς στους Δήμους Λαμιέων και Λοκρών και σήμερα θα παρουσιάσουμε τους δύο οικισμούς στη Στυλίδα οι οποίοι είναι εποχικά κατοικούμενοι. Με αυτούς ολοκληρώνεται η παρουσίαση των οικισμών των Ρομά στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Με τίτλο «Οι ΡΟΜά στη Στερεά Ελλάδα» παρουσιάζουμε τους οικισμούς-καταυλισμούς οι οποίοι υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, καταγράφοντας στοιχεία που αφορούν αριθμό οικισμών, πληθυσμό, μόρφωση, βοιωτικό επίπεδο κλπ.

Πριν δούμε αναλυτικά την κατάσταση στην Φθιώτιδα διαβάστε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την καταγωγή και την εγκατάστασή τους με βάση το πλάνο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης» και «Στρατηγικής Ενσωμάτωσης των Ρομά στην Περιφέρεια» η οποία ζήτησε από τους Δήμους προτάσεις και έθεσε σε διαβούλευση τα δύο στρατηγικά σχέδια.

Το Αφιέρωμα

Γνώμονας στην δημοσίευση γι αυτή την αποτύπωση είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για τις συνθήκες στις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσοι είναι, ποιο είναι το βοιωτικό τους επίπεδο και άλλα στοιχεία, χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Άλλωστε αν δεν γνωρίζεις ένα πρόβλημα δεν μπορείς και να το λύσεις.

Να κατανοήσουμε λοιπόν κάτω από τις συνθήκες στις οποίες ζουν, αν και πως μπορούν να βελτιωθούν και πόσο μπορεί να επηρεάζουν όλα αυτά τις σχέσεις με τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.

Με αυτό το σκεπτικό παρουσιάζουμε το θέμα για τους ΡΟΜά με την ελπίδα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμβίωσης

Μέρος 18ο

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τους οικισμούς που υπάρχουν στο Δήμο Στυλίδας:

Οικισμός Ανέργεια

Δήμος: Στυλίδας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Εχιναίων Αχλαδίου
Όνομα Οικισμού: Ανέργεια
Τυπολογία Οικισμού: Αμιγής μετακινούμενος καταυλισμός
Πλήθος από κελύφη: 50
Σπίτια (αριθμός): 0
Καλύβια – Τσαντίρια – Παραπήγματα (αριθμός): 50
Αριθμός οικογενειών: –
Άνδρες (άνω των 15 ετών): –
Γυναίκες (άνω των 15 ετών): –
Παιδιά (ως 15 ετών): –
Από τα παιδιά πηγαίνουν:
Νηπιαγωγείο: –
Δημοτικό: –
Γυμνάσιο: –
Αριθμός μη μόνιμων ή εποχιακών Ρομά που διαμένουν στον οικισμό: 300 άτομα, από 50 περίπου οικογένειες (κυρίως αλλοδαποί)
Η επιλογή του χώρου του οικισμού έγινε: Από τους ίδιους
Αποχέτευση στα κελύφη: Καθόλου
Διαμορφωμένοι δρόμοι στον οικισμό: Όχι
Υδροδότηση στα κελύφη: Κανένα
Κοινόχρηστη βρύση στον οικισμό: –
Δημόσιος φωτισμός: Όχι
Ηλεκτροδότηση στα κελύφη: Κανένα
Είδος υποδομών εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Όχι
Απόσταση (εκτίμηση): –
Υποδομές υγείας και απόσταση: Κέντρο Υγείας, 20 χλμ
Υποδομές Κοινωνικής υποστήριξης & αλληλεγγύης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Όχι
Τι είδους ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων εξυπηρετούν τον οικισμό: Κανένας
Κύρια μορφή απασχόλησης: Αγροτικές Εργασίες
Δευτερεύουσα:
Κυριότερα προβλήματα για τους κατοίκους του οικισμού: –

Πηγή: Δήμος Στυλίδας

Οικισμός Αμπελάκια & Μαχαίρα

Δήμος: Στυλίδας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Πελασγίας
Όνομα Οικισμού: Αμπελάκια & Μαχαίρα
Τυπολογία Οικισμού: Αμιγής μετακινούμενος καταυλισμός
Πλήθος από κελύφη: 50
Σπίτια (αριθμός): 0
Καλύβια – Τσαντίρια – Παραπήγματα (αριθμός): 50
Αριθμός οικογενειών: –
Άνδρες (άνω των 15 ετών): –
Γυναίκες (άνω των 15 ετών): –
Παιδιά (ως 15 ετών): –
Από τα παιδιά πηγαίνουν:
Νηπιαγωγείο: –
Δημοτικό: –
Γυμνάσιο: –
Αριθμός μη μόνιμων ή εποχιακών Ρομά που διαμένουν στον οικισμό: 400 άτομα, από 80 περίπου οικογένειες, κυρίως αλλοδαποί
Η επιλογή του χώρου του οικισμού έγινε: Από τους ίδιους
Αποχέτευση στα κελύφη: Καθόλου
Διαμορφωμένοι δρόμοι στον οικισμό: Όχι
Υδροδότηση στα κελύφη: Κανένα
Κοινόχρηστη βρύση στον οικισμό: –
Δημόσιος φωτισμός: Όχι
Ηλεκτροδότηση στα κελύφη: Κανένα
Είδος υποδομών εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Όχι
Απόσταση (εκτίμηση): –
Υποδομές υγείας και απόσταση: Κέντρο Υγείας Στυλίδας, 40 χλμ
Υποδομές Κοινωνικής υποστήριξης & αλληλεγγύης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Όχι
Τι είδους ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων εξυπηρετούν τον οικισμό: Κανένας
Κύρια μορφή απασχόλησης: Αγροτικές Εργασίες
Δευτερεύουσα:
Κυριότερα προβλήματα για τους κατοίκους του οικισμού: –

Πηγή: Δήμος Στυλίδας
Περιφερειακός Σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.