Στον Ορχομενό υπάρχουν τέσσερις οικισμοί Ρομά με την ευρεία έννοια. Ο Ορχομενός αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση κι αυτό γιατί υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι σε οικισμούς αλλά παράλληλα θεωρούνται και κλειστές κοινωνίες.

Για να γίνει κατανοητό αυτό και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα θα πρέπει να μελετήσουμε, όπως άλλωστε και για τους άλλους οικισμούς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα ευρήματα των ερευνών και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς.

Στο 7ο μέρος του αφιερώματος για τους Ρομά παρουσιάζουμε τον δεύτερο, από τους τέσσερις οικισμούς, στο Δήμο Ορχομενού.

Οικισμός Εκατέρωθεν 10ης Σεπτεμβρίου
Δήμος: Ορχομενού
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ορχομενού
Όνομα Οικισμού: Εκατέρωθεν 10ης Σεπτεμβρίου
Τυπολογία Οικισμού: Κατοικίες διάσπαρτες στον αστικό ιστό
Πλήθος από κελύφη: 20
Σπίτια (αριθμός): 20
Καλύβια – Τσαντίρια – Παραπήγματα (αριθμός): 0
Αριθμός οικογενειών: 25
Άνδρες (άνω των 15 ετών): 35
Γυναίκες (άνω των 15 ετών): 35
Παιδιά (ως 15 ετών): 50
Από τα παιδιά πηγαίνουν:
Νηπιαγωγείο: 6
Δημοτικό: 10
Γυμνάσιο: 0
Αριθμός μη μόνιμων ή εποχιακών Ρομά που διαμένουν στον οικισμό: –
Η επιλογή του χώρου του οικισμού έγινε: Από τους ίδιους
Αποχέτευση στα κελύφη: Βόθροι σε όλα
Διαμορφωμένοι δρόμοι στον οικισμό: Ναι
Υδροδότηση στα κελύφη: Ναι
Κοινόχρηστη βρύση στον οικισμό:
Δημόσιος φωτισμός: Ναι
Ηλεκτροδότηση στα κελύφη: Ναι
Είδος υποδομών εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Όλες
Απόσταση (εκτίμηση): ανάλογα από 500 μ ως 2,5 χλμ
Υποδομές υγείας και απόσταση: Πολυιατρείο 1 χλμ, Γ.Ν 12 χλμ
Υποδομές Κοινωνικής υποστήριξης & αλληλεγγύης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Πρόνοια Βοήθεια στο σπίτι
Τι είδους ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων εξυπηρετούν τον οικισμό: Πάρκο, άλσος
Κύρια μορφή απασχόλησης: Αγρότες
Δευτερεύουσα: Εμπόριο
Κυριότερα προβλήματα για τους κατοίκους του οικισμού: Φτώχεια, δουλειά, παιδικές χαρές

Πηγή: Δήμος Ορχομενού, Διαμεσολαβητής και ΡΟΜΑ οικισμού