Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τις ενέργειες του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη έστειλε στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος επίσημη πρόταση για την χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωροταξικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) ενός πρότυπου σχεδίου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλαδος 2014-2020.

Με το σχέδιο αυτό (ΟΧΕ) η Περιφέρεια προσδοκά για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 την εφαρμογή ενιαίων αναπτυξιακών στρατηγικών.

Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει Ασωπός ρυπανσηνα αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο (πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. ενίσχυση επιχειρηματικότητας) οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής), μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την επίτευξη πολλαπλών αλληλοσυμπληρούμενων στόχων.

Η στρατηγική της ΟΧΕ για τον Ασωπό, αξιοποιεί μίγμα δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δημιουργίας – οργάνωσης επιχειρηματικών υποδομών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων. Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε ζητήματα βιομηχανικής συμβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.α. Η μακροπρόθεσμη και μόνιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων θα δρομολογηθεί μέσω δημιουργίας «Επιχειρηματικού Πάρκου» (Ν. 3982/2011).

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Όταν μιλάμε για έργα τέτοιας σημασίας, περιμένουμε την έμπρακτη συμπαράσταση του κεντρικού κράτους. Είναι έργα που μελετά, σχεδιάζει και προχωρά η Περιφέρειά μας και πρέπει να βρίσκουν στήριξη και ανταπόκριση, γιατί αφορούν στην περιβαλλοντική υγεία όλης της χώρας.

Προσπαθούμε όχι μόνο να βάλουμε τάξη στο χάος που επικρατεί αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Όσο περισσότεροι σταθούν στο πλευρό μας, τόσο ταχύτερο θα είναι το αποτέλεσμα».