Asopichos Logo
16-09-2021
Asopichos Logo
21

Προσλήψεις στη Περιφέρεια, μεταλλαγμένο καλαμπόκι και άλλα ενδιαφέροντα

< 8 λεπτά
15.10.15 • 07:15
#Tags:

Προσλήψεις στη Περιφέρεια, μεταλλαγμένο καλαμπόκι και άλλα ενδιαφέροντα

Ματι για ΦυρδηνΠεριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Πρόσληψη 6 ατόμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12-10-2015 έως και 16-10-2015.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79ΦΡ7ΛΗ-ΩΞΗ/document

Ματι για ΦυρδηνΑπό την 1η Οκτωβρίου 2015 οι νέες αιτήσεις για καταβολή προνοιακού επιδόματος αποκλειστικά στο δήμο μόνιμης διαμονής.
Μόνο στο δήμο μόνιμης διαμονής τους πλέον θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση για τη χορήγηση ή τη συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (Ν. 4331/2015 αρ. 1 § 2) από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι πολίτες υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο δήμο μόνιμης διαμονής τους και μόνο.

Ματι για ΦυρδηνΝέος τρόπος εγγραφής χρήστη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιείται στο ασφαλιστικό κοινό, η διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η λειτουργία νέου τρόπου εγγραφής χρήστη μέσω TAXISnet.
Με το νέο τρόπο εγγραφής, δεν απαιτείται πλέον προσέλευση των χρηστών σε περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Συμπληρωματικά, για όσους χρήστες δεν επιθυμούν την εγγραφή μέσω TAXISnet, παραμένει ενεργός και ο παλιός τρόπος εγγραφής που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ματι για ΦυρδηνΥποχρέωση προσκόμισης στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρωτοτύπων Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.) και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εγκύκλιό του ενημερώνει για την υπ. αρ. 164/2015 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή του Ιδρύματος, σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης στις υπηρεσίες του πρωτοτύπων και όχι φωτοαντιγράφων Δ.Α.Τ.Ε. και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

Ματι για ΦυρδηνΚατανομή ποσού ύψους 5.889.258,21€, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους Κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.889.258,21€, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους
νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2015.

Ματι για ΦυρδηνΚατανομή ποσού 8.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93
Κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154), ποσό 8.000.000,00 €, στους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ματι για ΦυρδηνΕργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης των Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης προχωρά στην υλοποίηση σημαντικών έργων αναβάθμισης και επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, θα πραγματοποιηθούν σχετικές εργασίες στις υπολογιστικές υποδομές της. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί τα Σαββατοκύριακα 7 - 8
Νοεμβρίου και 14 -15 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι προσβάσιμα τα portals www.gsis.grκαι www.minfin.gr και κατά συνέπεια δεν θα είναι διαθέσιμες και οι αντίστοιχες εφαρμογές του Υπουργείου.

Ματι για ΦυρδηνΕξαίρεση Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένου καλαμποκιού
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπος Κασίμης, βασιζόμενος σε πρόσφατη ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2015/412), υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) την απαίτηση της χώρας μας για εξαίρεση καλλιέργειας όλων των υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν οκτώ γενετικές τροποποιήσεις.

Ματι για ΦυρδηνΔιορισμός νέου γενικού και ειδικού γραμματέα της Βουλής Με απόφαση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, διορίζεται ο Κώστας Αθανασίου ως γενικός γραμματέας και ο Κώστας Βασιλάκης ως ειδικός γραμματέας της Βουλής

Ματι για ΦυρδηνΕλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε: Πρόσληψη 34 ατόμων
Ανακοινώνουν Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων Ε ΟΗΓ+Ν, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6 μήνες (πλήρους απασχόλησης) 34 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 16-10-2015 έως και 26-10-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Υ5ΓΟΡΡ2-Θ4Υ/document

Ματι για ΦυρδηνΕλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε: Πρόσληψη 88 ατόμων
Ανακοινώνουν Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα τριών (53) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, και τριάντα πέντε (35) ατόμων ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 14-10-2015 έως και 23-10-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΚΠΟΡΡ2-27Π/document

Ασκαρδαμυκτος

ασκαρδάμυκτος= με ευθύ βλέμμα 

φύρδην-μίγδην = ανακατεμένα, ανάκατα

asopichos efimerida viotia clip
Asopichos Logo white
Θέλοντας να αποδώσουμε τιμή στον πρόγονό μας, τον Ορχομένιο Ολυμπιονίκη δώσαμε το όνομά του στη προσπάθειά μας. Μέγιστη τιμή και βαριά κληρονομιά την οποία θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε. Ονομάσαμε Ασώπιχο την ιστοσελίδα μας γιατί ο Ολυμπιονίκης, ανήκει σε όλους, όπως και η ιστοσελίδα μας. Γιατί η αλήθεια και η ενημέρωση χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου…

Ακολουθήστε μας

Μέλος του
asopichos-sterea-ellada-media-member-logo
Made with ❤️ by Quadraweb
menu-circle