ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ,  TPITH 2/11 μεταξύ 9:00 -13:30 στην AIΘOYΣA ΣYNEΔPIAΣEΩN ΔΣ στο δημαρχείο

ΠAYΛO, TETAPTH 3/11 μεταξύ 9:00-14:00 στο ΓPAΦEIO KOINOTHTAΣ