Πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Σεπτεμβρίου του Δήμου Ορχομενού όπως είχε εξαγγελθεί και λόγω των μέτρων προστασίας για την πανδημία έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία ΔΣ μεταδίδονται “ζωντανά” από το διαδίκτυο (Livestreaming) ώστε να ενημερώνονται οι δημότες για τις αποφάσεις.

Το ΔΣ όμως της 8ης Σεπτεμβρίου για τεχνικούς λόγους δε μεταδόθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος από τον Δήμου.

Εξασφαλίσαμε όμως το σχετικό βίντεο της τελευταίας αυτής συνεδρίασης και σας το προσφέρουμε το οποίο “ανέβηκε”  σήμερα 11/9 στο youtube στο κανάλι του Δήμου.

Δείτε τα θέματα και τους εισηγητές για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε καλύτερα τη συνεδρίαση.

Θέμα 1ο Απόσυρση μελέτης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α» (Β’ Δράση) με τίτλο, «Μελέτη Αποκατάστασης Κελιών-Πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας» και αντικατάσταση με την «Μελέτη για την Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιστορίας, της Μυθολογίας του Ορχομενού Βοιωτίας και του Περιβάλλοντος και των Τεχνικών Έργων της Κωπαΐδας».Εισηγητής κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 2o Εγκριση της 136/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος & Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ορχομενού για το έτος  2020.  »Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλης, στέλεχος της οικονομικής υπηρεσίας
Θέμα 3o Εγκριση της 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη  σύνδεση εισόδου-εξόδου για το έργο «Βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων Γεωργικών, καθαρισμού ακτών, άλλων μερών & εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, συναρμολόγηση μηχανημάτων χωματουργικών εκχιονιστικών & περιβάλλοντος» ιδιοκτησίας RAM EUROPE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Εισηγητής : κ. Πρόδρομος Εμμανουηλίδης Αντιδήμαρχος
Θέμα 4o Αποδοχή έγκρισης παράτασης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Στερεά Ελλάδα 2014-2020»Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 5o Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”Εισηγητής : κ. Πρόδρομος Εμμανουηλίδης  Αντιδήμαρχος
Θέμα 6o Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΡΙΤΩΝ”Εισηγητής : κ. Πρόδρομος Εμμανουηλίδης  Αντιδήμαρχος
Θέμα 7o «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για  το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμο».Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 8o Συγκρότηση Επιτροπής Απόσυρσης και Καταστροφής Υλικού και Εξοπλισµού του Δήμου  Ορχομενού.Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 9Ο  Κίνηση διαδικασίας για  την σύνταξη Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής στις Κοινότητες του Δήμου Ορχομενού.Εισηγητής : κ. Δημήτρης Κούνιος  ειδικός συνεργάτης Δημ. Ορχομενού
Θέμα 10 Ο  Εξέταση αιτήσεων του κ. Δάρρα Σταματίου και της κ. Σταματάκη –Πέρσυ Μαρίας  για απαλλαγή από τα δημοτικά τέληΕισηγητής  : κ. Λουκάς Τριανταφύλλου, εντεταλμένος δημ. σύμβουλος
Θέμα 11ο Χορήγηση άδειας εκσκαφής  στην ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για υπογειοποίηση  διασύνδεσης του μικρού αιολοκού πάρκου της στον Δήμο Λοκρών με τον υποσταθμό Κοκκίνου. Εισηγητής  :κ. Γιάννης Τσιάμης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού