Asopichos Logo
28-09-2021
Asopichos Logo
16

Οι... νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορχομενού και οι αρμοδιότητές τους

< 4 λεπτά
01.03.17 • 09:32
#Tags:

Με την υπ΄ αριθμ. 17/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού ορίζονται ως
Αντιδήμαρχοι για τους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή με θητεία από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2018, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας στους οποίους μεταβιβάζονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Α. Γιάννης Νταβαλούμης, με αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων-Συντήρησης (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας) και κίνησης οχημάτων.
2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα την εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου.
3. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως την ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου.
5. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας.
6. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
7. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
8. Στην αναπλήρωση στα καθήκοντα του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 89 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
9. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
10. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
11. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Β. Γρηγόρης Γαλάνης, με αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
2. Καταστημάτων και επιχειρήσεων.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την εποπτεία του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης, την προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και την ευθύνη συντήρησης των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
4. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
5. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
6. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Γ. Βασιλική Καραβαγγέλη, με αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
2. Την εποπτεία θεμάτων αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Ποιότητα Ζωής και ιδίως σε θέματα προβολής τουρισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θέσεων εγκατάστασης στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.
4. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της.
5. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές της.
6. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Δ. Γιάννης Φουρτάκας, που του μεταβιβάζει κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας ως κατωτέρω:
1. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Ακραιφνίας.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας.
η) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
κ) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
2. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

asopichos efimerida viotia clip
Asopichos Logo white
Θέλοντας να αποδώσουμε τιμή στον πρόγονό μας, τον Ορχομένιο Ολυμπιονίκη δώσαμε το όνομά του στη προσπάθειά μας. Μέγιστη τιμή και βαριά κληρονομιά την οποία θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε. Ονομάσαμε Ασώπιχο την ιστοσελίδα μας γιατί ο Ολυμπιονίκης, ανήκει σε όλους, όπως και η ιστοσελίδα μας. Γιατί η αλήθεια και η ενημέρωση χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου…

Ακολουθήστε μας

Μέλος του
asopichos-sterea-ellada-media-member-logo
Made with ❤️ by Quadraweb
menu-circle